Comunicat de presă

Data:  9 iunie 2022

Finalizarea proiectului
„Reabilitarea Bisericii și Claustrului Mănăstirii Franciscanilor din Gherla
în vederea introducerii în circuitul turistic cultural”

Parohia Romano-Catolica din Gherla în calitate de beneficiar anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea Bisericii și Claustrului Mănăstirii Franciscanilor din Gherla în vederea introducerii în circuitul turistic cultural”, derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de învestiții 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, program cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de Stat.

Obiectivele proiectului: readucerea ansamblului de patrimoniu cultural local la starea inițială și crearea spațiilor adecvate practicării turismului cultural, în special cel religios-ecumenic; creșterea atractivității obiectivului de patrimoniu pe harta turistic-culturală a zonei; atragerea resurselor financiare care să asigure o activitate sustenabilă a obiectivului turistic-cultural și dezvoltarea comunității din jurul Parohiei Romano-Catolice din Gherla.

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Îndeplinirea obiectivul principal al proiectului, conservarea și protejarea patrimoniului cultural local din Gherla. Lucrările demarate în mai 2018 au fost finalizate in luna iunie 2021.
  2. Amenajarea unui circuit de vizitare a monumentului și creșterea numărului de vizitatori ai Mănăstirii Franciscanilor (CJ-II-a-B-07641 în Lista Monumentelor Istorice din jud. Cluj) prin integrarea monumentului în circuitele turistice culturale și cele religioase.

Impactul investiției la nivelul localității sau al regiunii

Biserica și claustrul Mănăstirii Franciscanilor din Gherla reabilitat este cel mai atractiv punct al „orașului baroc”, centrul istoric al municipiului Gherla. Este o realizare cu care se mândrește toată comunitatea locală. Turiștilor, care vizitează regiunea, li se oferă un produs turistic definit ca un monument istoric baroc, unic, emblematic pentru arta transilvană a secolului XVIII. Fiind un local de cult cu o valoare spirituală deosebit de puternică, este o stație a pelerinajului Calea Preasfintei Fecioare Maria (Via Mariae), al cărei ax principal leagă sanctuarele mariane Mariazell (Austria) de Şumuleu-Ciuc (România) și a itinerariilor înspre renumita mănăstire de la Nicula.

Valoarea totală a proiectului finalizat este de 21,882,783.36 lei

Finanțarea nerambursabilă este de 19,539,378.09 lei, din care contribuția FEDR (UE) este de 16,608,471.38 lei, iar valoarea cofinanțării nerambursabile din bugetul de stat este de 2,930,906.71 lei.

Data începerii proiectului: 17.11.2017.

Data finalizării proiectului: 16.05.2022.

Codul MySMIS al proiectului: 116706

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020