Azi, joi, 26 Septembrie 2019, a avut loc vizitarea șantierului Mănăstirii Franciscane din Gherla din cadrul mai larg al proiectului de  „Reabilitare a Bisericii și Claustrului Mănăstirii Franciscanilor din Gherla în vederea introducerii în circuitul turistic cultural”.  Evenimentul deschis publicului a fost posibil datorită amabilității companiei KÉSZ România, în calitate de antreprenor general al proiectului, alături de Moebius Engineering & Design în calitate de proiectant general și Parohia Romano-Catolică din Gherla, în calitate de beneficiar.

Fiind un exemplu tipic pentru arhitectura barocă a secolului XVIII din Transilvania, proiectul are în vedere readucerea ansamblului de patrimoniu cultural la starea inițială și crearea spațiilor adecvate practicării turismului cultural.

Este o lucrare foarte complexă din perspectiva proiectării, pornind de la consolidări structurale până la restaurări arhitecturale și de componente artistice valoroase și instalații de toate tipurile, proiectate în soluții moderne, dar care trebuie să se integreze armonios în contextul unei clădiri istorice de 250 de ani, și să rezulte o imagine unitară, dar corespunzătoare exigențelor secolului XXI” – decalară ing. Kis Alpár – Director General, Moebius Engineering & Design.

Turul oficial al șantierului a fost pregătit pentru presă și publicul larg pe tot parcursul zilei. Vizita a inclus un scurt instructaj SSM, un scurt istoric  și o prezentare de proiect, urmată în final de       vizitarea obiectivelor în lucru. Legat de unicitatea unei vizite de acest tip ing. Kis Alpár adaugă:  “Este unică în felul ei deoarece vezi foarte multe lucrări de restaurare unicat, în diferite faze de execuție, de la lucrări terminate până la consolidări în plină desfășurare în zone unde nu a mai fost nimeni timp de 250 de ani, și nu doar produsul finit.

Reprezentantul antreprenorului general KÉSZ România, ing. Sárosi Béla – Director Vânzări completează: “Lucrările de reabilitarea a Bisericii și Claustrului Mănăstirii Franciscanilor din Gherla sunt o adevărată provocare pentru echipa noastră, deoarece majoritatea proiectelor curente sunt construcții noi. Aici, trebuie să ne apropiem cu sfienie de istoria monumentului transilvan și să respectăm specificul fiecărui element. În prezent, este unul din cele mai complexe proiecte de restaurare din regiune și am considerat util să împărtășim acest moment comunitatea

Comunitatea Romano-Catolică și locală din Gherla aștepta de mult renovarea ansamblului Mănăstirii Franciscane. Ne bucură progresul vizibil al lucrărilor și considerăm că este o oportunitate unică pentru cei curioși să vadă biserica și claustrul în această fază. Sperăm că ne vor susține în continuare în promovarea valorilor spirituale și istorice atașate acestui loc.” – ne împărtășește Preot Paroh Attila Küsmődi – Parohia Romano – Catolică Gherla.

Derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de învestiții 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, program cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de Stat, proiectul „Reabilitarea Bisericii și Claustrului Mănăstirii Franciscanilor din Gherla în vederea introducerii în circuitul turistic cultural” propune reabilitarea monumentului istoric din jud. Cluj cu nr. CJ-II-a-B-07641.

Cu toate că este o lucrare de o complexitate ridicată, restaurarea avansează într-un ritm susținut, și conform declarațiilor proiectanților inaugurarea pentru publicul larg va fi posibilă în toamna anului 2020 după finalizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic și obținerea tuturor avizelor de funcționare.